Medisch dossier

Definitie medisch dossier

Artikel 7: 454 lid 1 Wgbo geeft als definitie weer: “De hulpverlener richt een medisch dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekeningen van de gegevens over de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is.”
Andere termen die ook gebruikt worden zijn: EPD, patiëntendossier, elektronisch patiënt dossier of cliëntendossier.

Het Elektronisch Patiëntdossier (EPD)

Voor veel ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en andere medische instellingen, is het EPD een vanzelfsprekend begrip. In 2011 zijn de organisaties van huisartsen, ziekenhuizen en apothekers met de patiënten federatie NPCF tot een akkoord gekomen over de elektronische uitwisseling van medische gegevens. Dit gaat via een beveiligd landelijk netwerk.

Nu, bijna vijf jaar later, is het papieren medisch dossier nog niet overal verdwenen. Dit heeft als gevolg dat er twee soorten dossiers door elkaar lopen. Enerzijds de papieren dossiers en anderzijds de digitale dossiers. De splitsing van werkmethoden leidt ertoe dat er nog steeds veel ruimte nodig is voor opslag voor de papieren archieven. Daarnaast kost het zoeken van de dossiers en het raadplegen ervan veel tijd en dus geld. Het elektronisch patiëntendossier zorgt er daarentegen voor dat zorgverleners de actuele medische gegevens snel en betrouwbaar kunnen vinden én delen.
Door de lange bewaartermijn van medische dossiers, tot 25 jaar, blijven de papieren dossiers nog wel even staan. Dit gebeurt ervoor gekozen wordt om ze langzaam uit te faseren.

Bel 0314-369200 voor een afspraak of vraag een offerte aan

Archiefopslag en archiefbeheer van patiënten dossiers

View Document Management is een specialist in het opslaan, beheren, digitaliseren en vernietigen van het fysieke medische dossier. Met jarenlange opgebouwde kennis en ervaring en ISO 27001 gecertificeerd , heeft View de passende oplossingen voor alle medische instellingen die graag van hun papieren dossiers verlost willen worden.

Scannen on Demand met iView voor medisch dossiers

Papieren medisch dossiers die nog nauwelijks uit de kast komen, zullen ook in digitale vorm niet vaak geraadpleegd worden. Toch werkt het vaak beter als deze papieren dossiers niet meer in de organisatie aanwezig zijn. Deze fysieke dossiers worden in de beveiligde archiefdepot van View ondergebracht. Als een medisch dossier nodig is, wordt deze digitaal aangeleverd. Zo wordt met een kleine investering het papieren archief langzamerhand omgezet naar digitaal.
In het beveiligde archiefdepot van View worden de dossiers individueel geïndexeerd en in iView geregistreerd. iView is de online database van View waarin de medische dossiers geregistreerd staan. De dossiers kunnen in iView worden opgevraagd en worden dan digitaal, binnen de afgesproken responstijd aangeleverd. Uiteraard in het juiste formaat van het EPD.

Wilt u ook uw medische dossiers in ons beveiligde en professionele archiefdepot onderbrengen? Neem dan contact op met View, we bespreken graag een passende oplossing.

Pagina’s die wellicht ook interessant zijn:
• Archiefopslag & Archiefbeheer
• Digitaliseren & Scannen on demand
• Archiefadvies & Consultancy