Gratis offerte

Er zijn geen kosten verbonden aan onze offertes. Via de telefoon/mail luisteren wij graag naar uw wensen.
Ook een bezoek en inventarisatie van het archief kan voor ons al een goed beeld opleveren voor een offerte.
Een gedegen onderzoek of een proefscan maakt dat wij voor u een offerte kunnen maken met een fix price.
Kortom, wij zijn flexibel om de beste oplossing voor u en uw organisatie te vinden.