Archiefvernietiging

Wij hechten veel waarde aan het registreren van bewaartermijnen. Met View archiefbeheer leggen we de bewaartermijnen voor uw archief vast. De afgesproken bewaartermijnen worden in onze online database iView beheerd.
Aan de hand van deze methoden weten wij wanneer de archiefvernietiging van uw archief kan beginnen.

Regelmatig vernietigen van dossiers en archiefstukken zorgt voor een toegankelijk en beheersbaar archief. Maar het bespaart ook ruimte en kosten. Efficiƫnt en effectief! Daarbij blijft uw archief overzichtelijk en kunnen dossiers makkelijker en sneller teruggevonden worden.

Jaarlijkse archiefvernietiging

Jaarlijks ontvangen de klanten van View een vernietigingsvoorstel. Hierop staan de archieven of dossiers waarvan de bewaartermijn is verstreken en dus vernietigd mogen worden.
Professionele en vertrouwelijke vernietiging start met een schriftelijke goedkeuring van het vernietigingsvoorstel van View. Zonder deze schriftelijke goedkeuring zullen wij nooit tot archiefvernietiging overgaan.

Controle en steekproeven

Als uw goedkeuring binnen is, worden de archiefboxen uit het archiefdepot verwijderd. Alle archiefboxen worden op inhoud gecontroleerd. Daarnaast vinden er tijdens het gehele proces steekproeven plaats. Op die manier zijn we er zeker van dat alleen dossiers die en archief dat echt vernietigd mogen worden, vernietigd wordt. Dossiers die of archief dat bewaard moet blijven, zal dan weer teruggeplaatst worden in ons beveiligde archiefdepot.

Partners voor de archiefvernietiging

Voor de fysieke vernietiging van de archiefstukken werken wij samen met gespecialiseerde partners. Zo kunnen wij ieders gewenste of vereiste vorm van vernietiging leveren.

Heeft u ook archieven en dossiers waarvan de bewaartermijn al is verstreken? En wilt u deze definitief, veilig en professioneel laten vernietigen?
Of wilt u weten hoelang uw archief of dossiers bewaard moeten blijven? Neem dan contact met ons op. De archiefspecialist van View helpt u graag verder.

U kunt ook even op onze pagina over bewaartermijnen kijken of alvast ons standaard bewaartermijnenoverzicht raadplegen. Uiteraard kunt u ons altijd bellen of mailen voor meer informatie.